Как да се храним правилно?

 

Как да се храним правилно – това можем да знаем само след като разберем какви са потребностите на нашето тяло. Когато се научим да ги удволетворяваме, тялото ни ще се отблагодари!

Темите, които се раглеждат по време на курса, дават обща информация, извлечена от физиологията и анатомията на човешкото тяло, която ни отваря очите за нуждите на всеки един организъм.

Новите знания съчетани с индивидуалната работа с личния консултант, дава възможност за индивидуален подход към всеки един участник, и разбира се здравословно постигнати резултати.